Algemene Voorwaarden2018-05-14T16:01:26+00:00

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de workshops en trainingen van Overdijk & Breeuwsma. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

  1. Deelname

Deelname aan één van de voornoemde activiteiten van Overdijk & Breeuwsma geschiedt via storting van het vereiste bedrag op het daarbij aangegeven rekeningnummer.

  1. Vertrouwelijkheid

Alle door de deelnemers aan Overdijk & Breeuwsma verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan Overdijk & Breeuwsma wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd.

  1. Annulering door de cliënt

Een workshop/training kan tot één week voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Tot twee dagen voor aanvang wordt bij annulering 50% van de kosten teruggestort. Bij annulering binnen twee dagen voor aanvang van de workshop/training wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

  1. Annulering door Overdijk & Breeuwsma

Overdijk & Breeuwsma behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht of onvoldoende deelnemers de workshop of training te annuleren en/of te verzetten.

  1. Prijzen en tarieven

Onze tarieven zijn exclusief 21% BTW. Reistijd en reiskosten zijn alleen aan de orde als de sessies niet in de praktijkruimtes in Almere of Nieuwegein kunnen plaatsvinden. Voor reiskosten wordt € 0,27 per kilometer exclusief BTW in rekening gebracht. Reistijd wordt in overleg afgesproken.

  1. Betalingsvoorwaarden

Betalingen geschieden via rekeningnummer NL 58 TRIO 0390263362 t.n.v. Overdijk & Breeuwsma. Het factuurbedrag dient binnen twee weken na factuurdatum te worden overgemaakt.

  1. Registratie

De eigenaars van Overdijk & Breeuwsma, mw. M. Overdijk en mw. C.M.M. Breeuwsma, onderschrijven de ethische code die door de Academie voor Coaching (www.academievoorcoaching.nl) wordt gehanteerd. Deze is opgesteld door de NOBCO (Nederlandse orde voor Beroepscoaches).

  1. Geschillen

Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien, streeft ‘Overdijk & Breeuwsma Coaching’ ernaar deze in eerste instantie in onderling overleg op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Nieuwegein, 11 mei 2016.

Wilt u hier meer over weten?

Neem contact met ons op